Tin tức

Tin tức

副标题

2019-09-30
2019-09-30
2019-09-02
2019-09-02
2019-05-16
2019-05-16
Doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia có trụ sở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, một tập đoàn doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực cung ứng nhân tài, dịch vụ tư vấn đầu tư, lĩnh vực thương mại Trung -Nhật -Việt và  dịch vụ du lịch.

Cung ứng lao động


Thương mại Quốc tế

Du lịch văn hóa tùy chỉnh

Dịch vụ Visa

Thương mại điện tử EC

Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

C A R E E R  A R E A

Lời chào từ giám đốc

Lấy con người làm gốc, hướng tới toàn cầu Ngay từ khi thành lập tập đoàn ZERO, "Lấy con người làm gốc" đã được coi là một triết lý, lấy việc đáp ứng các nhu cầu khác nhau của con người trong cuộc sống làm sứ mệnh.


Văn hóa công ty

Tìm kiếm từ góc nhìn của “con người”, để đáp ứng nhu cầu của “con người”. Chúng tôi quán triệt khơi gợi ra cái mới từ ý tưởng ban đầu, chúng tôi kỳ vọng bắt đầu từ “không” để tạo ra một doanh nghiệp hạnh phúc và cùng nhau xây dựng một xã hội đa nguyên hóa và cộng sinh.

Khái quát công ty

Doanh nghiệp kinh doanh xuyên quốc gia có trụ sở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, một tập đoàn doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực cung ứng nhân tài, dịch vụ tư vấn đầu tư, lĩnh vực thương mại Trung -Nhật -Việt và  dịch vụ du lịch.
Hoạt động cống hiến xã hội

Tập đoàn ZERO là một doanh nghiệp quốc tế có nhiều đóng góp lớn cho xã hội, lấy "Dưỡng thành nhân tài" làm tôn chỉ, triển khai nhiều hoạt động phúc lợi xã hội đặc sắc trên khắp thế giới.

Thông tin doanh nghiệp